This course aims to encourage students to improve their team-working skills in web-based projects. The course focuses on designing, developing and presenting real-life web projects. Students who take this course will use one or more web development tools in order to design and develop websites. They will also learn how to deal with HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, web templates, web forms, JQuery, CMS, and Flash-based contents.

Bu ders gelişen teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte bilginin kitlelere anlık ulaştırılabilmesi ve bilgi paylaşımı konularına odaklanmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri kullanılarak çok yönlü iletişim sağlanabilmektedir. Etkileşimli televizyonlar, dijital radyo yayınları, elektronik yayıncılık, İnternet, kurumsal iletişim kanalları, Web 2.0 ve sonrası, sosyal medya ve mobil yaşam başlıkları tarih ve kavramlar üzerinden yeni iletişim teknolojileri dersi altında incelenmektedir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, bilgi, teknoloji ve iletişim olgularını öğrenerek dijital ortamdaki bilgiye ulaşma ve bilgiyi paylaşma becerilerine sahip olacaklardır.

This course focuses on the development of Internet applications.  Designing websites/pages and developing database Internet applications will be covered throughout the semester. In order to eliminate tedious coding and to develop all these applications, ASP.NET with C# as the programming language will be used.

As relational database management services which will be introduced during the semester is addressed as MS SQL Server. The ASP.NET Web Site Administration Tool will also be covered as part of websites with authentication, access rights and websites ready for e-commerce among the semester.

This course focuses on the use of the most popular forensics tools and provides specific guidance on dealing with civil and criminal matters relating to the law and technology. Includes discussions on how to manage a digital forensics operation in today’s business environment.

This course is designed to develop knowledge and understanding of the environment in which business activity takes place such as the way in which changes in that environment influence business behavior, the major groups and organizations within and outside business, the role and purposes of business activity in both the private and the public sector, the ways the main types of business and commercial activities are organized, financed and operated, how business relations with other organizations, consumers, employees, owners and society are regulated.

Dersin amacı siber suçlarının soruşturulması ve siber suç soruşturması için gerekli olan ofis ve laboratuvar gereksinimleri ile ilgili teorik bilgi sağlamaktır. Siber suçların soruşturmasında gerekli temel bilgi ve becerileri kapsayan veri toplama, tanımlama ve anlama, değerlendirme ve sunum gibi bilgilere yer veriliyor. Derste ayrıca bilişim suçlarının sınıflandırması, ilgili mevzuat , alınabilecek donanım ve yazılım tedbirleri, erişim kontrol sistemleri, veri kurtarma, suç ve olay senaryolarının işlenmesi sunulmaktadır.