Bu dersin amacı öğrencilere Felsefeye, Felsefe tarihi boyunca önde gelen bazı konular aracılığıyla, giriş sağlamaktır. Felsefenin ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, bilim felsefesi gibi farklı alanlarından konular ele alınıp incelenecektir. Öğrencilerin bu konularla ilgili kritik olarak düşünmeleri ve kendi görüşlerini oluşturup savunabilmeleri beklenecektir.