Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji bilimini genel olarak tanıtmak ve psikolojideki yaklaşımlar, genel kuramlar ve pratik uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Derste işlenecek konu başlıkları; Psikolojide araştırma yöntemleri, öğrenme, bellek, güdüler, duygular, bilincin değişik durumları, stres, sağlık psikolojisi ve sosyal psikolojidir.