Bu dersin amacı öğrencilere sosyoloji bilimini genel olarak tanıtmak ve sosyolojideki yaklaşımlar, genel kuramlar, ve pratik uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Derste işlenecek konu başlıkları şunlardır: Sosyolojiye Giriş, sosyolojik Düşüncenin Gelişimi Ve Sosyoloji Teorileri, Sosyolojik Araştırma Yöntemi, Kültür, Toplumsallaşma, Toplum ve Toplumsal Etkileşim, Toplumsal Gruplar Ve Formel Örgütler, Din, Aile.