Bu ders insan gelişimini yaşam boyu gelişim bakış açısıyla döllenmeden ölüme kadar incelemek için tasarlanmıştır. Anne karnındaki gelişim hariç her bir gelişim dönemi  fiziksel, bilişsel ve sosyal/duygusal boyutlar ele alınarak incelenmektedir. PSKL222 (Gelişim Psikolojisi II)  orta ve geç çocukluğun sonundan ölüme kadar olan gelişimsel boyutları incelemeyi amaçlamaktadır.