Bu dersin amacı öğrencilere sosyokültürel antropolojiyi genel olarak tanıtmak, öğrencilerin sosyokültürel antropolojik yaklaşımlar, kuramlar ve pratik uygulamalar hakkında genel bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Ayrıca öğrencileri özellikle kültür kavramı, etnisite, ve toplumsal cinsiyet konularında sosyokültürel  antropolojik bakış açılarıyla tanıştırmak ve bu konuları akademik olarak tartışmak hedeflenmektedir.