Bu ders, Bilişsel Psikoloji'yi psikoloji'nin ana alt alanlarından biri olarak sunmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsadığı konulara algı, dikkat, bellek, dilbilim ve bilişsel nörobilim dahildir.