Bu ders, öğrencilere farklı psikoloji alanlarının genel kavram ve yaklaşımlarını anlamayı ve hemşirelik bölümü ile ilgili bağlantısını kurabilme becerisini sağlayacaktır. Bu alanlar, kurs boyunca gerçek yaşam durumlarına uygulamaları açısından tartışılacak olan bilişsel, gelişimsel, sağlık, klinik ve sosyal psikolojiyi içerecektir.