Bu ders kapsamında teorik ve uygulamalı olarak temel danışmanlık becerileri çalışılacaktır. Danışmanlıkta dikkat edilmesi gereken hususlar, danışmanlığın uygulama alanları, etik konular, danışmanlık için gerekli kişisel ve profesyonel özellikler, işlenecek konular arasındadır