Bu ders yaşam boyu gelişim bakış açısıyla, döllenmeden ölüme kadar olan değişimleri biyolojik, bilişsel ve sosyoduygusal boyutları ele alarak incelemektedir.