Dersin amaçları arasında öğrencilerin nöronlar içi ve arası bilgi akışının altında yatan süreçleri anlamalarına yardımcı olmak, sinir sisteminin düzenini belirtmek, maddelerin sinir sistemi ve davranış üzerindeki etkilerini keşfetmek, ve bellek ve öğrenme gibi üst seviye bilişsel süreçlerin altında yatan fizyolojik süreçleri incelemek vardır.