Medya Psikolojisi Psikoloji’nin alt dallarından biridir ve medyanın insan ile etkileşimini inceler. Medya, çocukluk ve ergenlik döneminden itibaren insan hayatını etkiler. Günümüzdeki araştırmalar bu etkilerin hem pozitif hem de negatif olduğunu buldular ve farklı kuramlar çerçevesinde bu etkileri araştırdılar. Bu dersin amacı, öğrencilerin medyanın insan üzerindeki güçlü etkisini anlaması ve bunları kuramlarıyla birlikte analiz edebilmesidir.