Bu ders, öğrencilere nörogelişimsel bozukluklar ve yararlı tedavileri hakkında kısa bir genel bakış kazandırmayı amaçlamaktadır. Ele alınacak bozukluklar şunlardır: disleksi, okuduğunu anlama bozukluğu, özel dil bozukluğu, diskalkuli, gelişimsel koordinasyon bozukluğu, DEHB, DEB ve otizm. Bu dersin sonunda öğrenciler gelişimsel psikoloji, eğitim psikolojisi, bilişsel psikoloji ve klinik psikoloji disiplinlerinde tipik ve atipik gelişim hakkında bilgi sahibi olacaklardır.