Dersin Tanımı: Bu ders öğrencilere; kronik hastalıklara yönelik sağlığın geliştirilmesi, korunması, erken tanı ve tedavinin sağlanması, hasta/aile eğitimi ve rehabilitasyon konusunda bilgi ve öğrendiklerini uygulama becerisi kazandırmaya yönelik bir derstir.

Öğrenme Çıktıları: Bu derste öğrenci;

İç Hastalıkları Hemşireliği ve hasta bakımı konusundaki teorik bilgiyi, klinik uygulama alanına aktarabilme ve uygun hemşirelik bakımı verme ve sistemler arası bağlantı kurabilme becerisi kazanması,

Öğrencinin birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda bütüncül hemşirelik bakımı uygulama becerisi kazanması,

Hastalıklarla ilgili olarak risk faktörlerini ve risk gruplarını tanıyıp, sorunları belirleyebilme yeteneği kazanması,

Öğrencinin öğrendiği bilgileri sentez edebilme ve bakıma aktarabilmesi,

Öğrencinin eleştirel düşünme yeteneği kazanması, 

Bu derste kazandığı teorik bilgilerle diğer derslerde kazanmış olduğu bilgileri sentez edebilme yeteneği kazanması,