EENG 582 Artificial Neural Networks

Neural Network Concepts: what is a neural network? biological neuron, artificial neuron, neural network topologies. Learning in Neural Networks: types of learning, learning rules, error correction learning, Hebbian learning, competitive learning, Boltzmann learning. Application Tasks: function approximation, classification, association, application examples. Feedforward Networks: perceptron, multi-layer perceptron, radial basis function network, self-organizing map. Feedback Networks: Hopfield network, Boltzmann machine, real-time recurrent network.

 

EENG 582 Yapay Sinir Ağları

Sinir Ağı Kavramları: Sinir ağı nedir? biyolojik nöron, yapay nöron, sinir ağı topolojileri. Sinir Ağlarında Öğrenme: öğrenme türleri, öğrenme kuralları, hata düzeltmeli öğrenme, Hebbian öğrenme, rekabetçi öğrenme, Boltzmann öğrenme. Uygulama Görevleri: fonksiyon yaklaşımı, sınıflandırma, ilişkilendirme, uygulama örnekleri. İleri Besleme Ağları: algılayıcı, çok katmanlı algılayıcı, radyal tabanlı işlev ağı, kendi kendini organize eden harita. Geri Besleme Ağları: Hopfield ağı, Boltzmann makinesi, gerçek zamanlı tekrarlayan ağ.