Organik kimyaya giriş; Bağlanma ve izomerlik; Organik bileşiklerin sınıflandırılması ve fonksiyonel gruplar; Alkanlar, alkenler, alkinler ve aromatik bileşikler; Organik halojen bileşikleri; Alkoller, fenoller ve tiyoller; Eterler ve epoksitler; Aldehitler ve ketonlar; Karboksilli asitler; Aminler, karbonhidratlar, amino asitler, peptitler ve proteinler ve lipidler; Enzim ve vitaminler; Beslenmede organik bileşiklerin rol ve etkileşimleri.