Ayrık matematik dersi; matematik, bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanlarında uzmanlaşmakta olan öğrencilere verilen ilk kalkülüs dışı matematik dersidir. Bu ders, matematiğin süreklilik içermeyen ayrık kavramlarını ve bu kavramları incelemek için kullanılan matematiksel araç ve teknikleri tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Ayrık matematik; kümeler, ilişkiler (bağıntılar), fonksiyonlar, önermeli mantık ve Bool cebirinin temelleri, matematiksel tümevarım, özyineleme ilişkileri, temel ve ileri sayma teknikleri, çizgeler ve ağaçlar gibi farklı kavramları içerir. Bu ders, aynı zamanda, tümevarım tekniği, doğrulama tablosu, Venn şeması yöntemi, güvercin yuvası ilkesi dahil olmak üzere matematiğin bazı ispat tekniklerini tanıtır. Ayrıca, ayrık matematik; daha ileri dersler için kapıdır. Ayrık matematik; veri yapıları, algoritmalar, veritabanı sistemleri, sayısal mantık tasarımı, sayısal mantık sistemleri, yöneylem araştırması, özdevinimlik (otomata) teorisi, bilgisayar güvenliği, soyut cebir, matematiksel modelleme, geometri ve topoloji olmak üzere birçok dersler için matematiksel temelleri sağlar.