Bu ders klinik psikoloji alanının tanıtımını hedeflemektedir.  Klinik psikolojinin günümüzdeki uygulama alanlarına değinilecek olup teori ve pratik tekniklerin sunumu, bunların mental rahatsızlık vakalarında nasıl uygulandığı incelenecektir. Klinik değerendirme ve müdahalelere odaklanılacak olup belirli alt başlıklar üzerinde durulacaktır.